ร่องรอยการเรียนรู้

Phonics oo oi oe oy
by peisan บน Jan 24, 2022

Matching game
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing:Home row practice
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: The train
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano : Grandfather ‘ s clock
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: moccasin dance
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano:The seabees
by peisan บน Jan 24, 2022

My doggy
by peisan บน Jul 24, 2021

Do chores
by peisan บน Jul 24, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 23, 2021

Puzzles
by peisan บน Jan 24, 2022

Puzzles
by peisan บน Jan 24, 2022

how to make orange marmalade
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

ฉันได้เรียนรู้เรื่องการทำให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้น

Coding Artist
by peisan บน Jan 24, 2022

ซ้อมไวโอลิน
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

ไวโอลินเล่นยาก

Coding lesson 5 programming with harvester
by peisan บน Jan 24, 2022

Games
by peisan บน Jan 24, 2022

my innovative bike
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

my innovative bike ใช้ ไอแพดวาด โดยใช้แอพ procreate แนวคิดคือ จักรยานในฝันของฉัน

เรียนเปียโนกับคุณพ่อสุดโหด 😂🤣😆
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

เรียนเปียโนกับคุณพ่อต้องตั้งใจเรียนและตั้งใจซ้อมมากๆ

Counting to subtract
by peisan บน Jan 24, 2022