ร่องรอยการเรียนรู้

เกมส์ : จังก้า​ บล็อกไม้ตึกถล่ม
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

ปีนป่ายตาข่าย
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

มวยไทย
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

กระโดดเชือก
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานบ้าน​ : ตากผ้า
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : The S animals
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Alphabet with animals
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 15, 2021

Reading : My "a" book
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานบ้าน​ : ตากผ้า
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

ภาษา : วาดรูป​กลุ่มสัตว์​ตามตัวอักษร​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

ภาษา : Alphabet with animals
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Touch typing d e and i keys เอวารินทร์
by peisan บน Jul 15, 2021

Bean sprouts day3
by peisan บน Jul 15, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 14, 2021

Cooking : ขนมปังชุบไข่
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

如果不吃青菜 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021

第五课 上学校 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021

Addition Review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021

subtraction review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021