ร่องรอยการเรียนรู้

Maths lesson 4
by peisan บน Mar 02, 2022

ฝึกสมาธิ20นาที
by peisan บน Mar 02, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Sight Reading lesson 4
by peisan บน Mar 02, 2022

Starting sound Short a

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า肉
by peisan บน Mar 01, 2022

เรียนค่าประจำหลัก
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 01, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า面
by peisan บน Mar 01, 2022

ทำความเข้าใจตัวโน้ตเพลงใหม่
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 18, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อ่านภาษาจีน​ เล่ม​ 2​บทที่​6
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 01, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า米
by peisan บน Mar 01, 2022

Geography and culture lesson 39 the
by peisan บน Mar 01, 2022

East west Africa and the songhay empire

Maths unit test
by peisan บน Mar 01, 2022

Math quiz 4
by peisan บน Mar 01, 2022

Maths identify the value of us coins and dollar
by peisan บน Mar 01, 2022

Cultural Day
by Jayda บน Mar 01, 2022

เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่น

Maths Tell time to hour or half hour
by peisan บน Mar 01, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Maths telling time on a number line
by peisan บน Mar 01, 2022

Reading :cat ninja book 1:The silent master of kat fu
by peisan บน Mar 01, 2022

Kinder writing lesson 3 upper T
by peisan บน Mar 01, 2022

Sight reading lesson 3
by peisan บน Mar 01, 2022

Maths lesson 3 counting to 10
by peisan บน Mar 01, 2022