ร่องรอยการเรียนรู้

กีต้าร์ไปให้อาหารปลาที่วัด
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมธรรมะ

Touch typing o b and a keys
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding : programming with harvester
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano Jingle bells
by peisan บน Jan 24, 2022

The beach
by peisan บน Jan 26, 2022

Koh lipe

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

Playground
by peisan บน Jan 26, 2022

Lucky my best friend
by peisan บน Jan 24, 2022

Finding frog
by peisan บน Jan 24, 2022

Peanwan huahin
by peisan บน Jan 26, 2022

Banana blossom
by peisan บน Jan 24, 2022

Tadpole
by peisan บน Jan 26, 2022

Science:Why sitting is bad for you
by peisan บน Jan 26, 2022

วิทยาศาสตร์ : ระบบทางเดินอาหาร
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ (Advance)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษาไทยบทที่2หน้า2
by peisan บน Jan 24, 2022

หัดอ่านไทยบทที่7 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 20, 2021

Drum เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Touch typing t s and l keys เอวารินทร
by peisan บน Jul 20, 2021