ร่องรอยการเรียนรู้

Octopus
by peisan บน Jan 28, 2022

Question Words
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นปิกนิคนอกบ้าน
by Tanachai บน Feb 01, 2022

Agreement of Subjects and Vebs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Preposition
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Adverbs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
by Tanachai บน Feb 01, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding:lesson 23 Text and prompts
by peisan บน Jan 28, 2022

Adjectives
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Quantity Words
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

English Story book
by peisan บน Jan 28, 2022

Two Objects
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ทดสอบพัฒนาการช่วงวัย 4-5 ขวบ
by Tanachai บน Feb 01, 2022

Pronouns
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Articles
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading comprehension:Miriam at the river
by peisan บน Jan 28, 2022

Nouns
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Purple verbena
by peisan บน Jan 28, 2022

ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บกวาดห้อง
by Tanachai บน Feb 01, 2022

purple verbena
by peisan บน Jan 28, 2022