ร่องรอยการเรียนรู้

ตัดหญ้า และ เก็บขวดไปรีไซเคิล
by Kularb บน Feb 25, 2022

ตัดหญ้า และเก็บขวดไปรีไซเคิล

กิจกรรมวันนี้ … เพิ่มปุ๋ยให้ต้นไม้ 🥬🌱🌳
by Kularb บน Feb 25, 2022

กิจกรรมวันนี้ … เพิ่มปุ๋ยให้ต้นไม้ 🥬🌱🌳

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้คุณยายพาไปเที่ยวสวนแม่พลอยชื่น บรรยากาศสดชื่น
by พิชชานันท์ บน Feb 25, 2022

Touch typing review typing abc
by peisan บน Feb 25, 2022

Coding lesson 27 virtual pet with sprite lab
by peisan บน Feb 25, 2022

Reading lesson 40 solomon the owl chapter 10
by peisan บน Feb 24, 2022

Earth science lesson 41
by peisan บน Feb 24, 2022

Maths solve problems with line plots
by peisan บน Feb 24, 2022

นำทางบันทึก: Fast fashion
by Numthang บน Apr 27, 2022

"Fast Fashion, an industry that destroys the environment faster."

นำทางบันทึก: สาเหตุความเหลื่อมล้ำในไทย
by Numthang บน Apr 27, 2022

What will happen when more than 77% of Thailand's assets belongs to the richest people of the country that only make up to 10% of the population?

Maths make line plots
by peisan บน Feb 24, 2022

นำทางบันทึก: Freedom of speech
by Numthang บน Apr 28, 2022

Is it appropriate for governments to limit their citizens’ freedom of speech?

นำทางบันทึก: Teenage children and completely autonomous decision-making
by Numthang บน Apr 27, 2022

Teenage children and completely autonomous decision-making: should parents allow this?

นำทางบันทึก : SLAPP'S
by Numthang บน Feb 24, 2022

What is SLAPP'S and why we should not let it happens.

Maths solve problems with bar graphs
by peisan บน Feb 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Maths mastery challenge
by peisan บน Feb 24, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า鸭 鴨
by peisan บน Feb 24, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า鸡 雞
by peisan บน Feb 24, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า猫
by peisan บน Feb 24, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า狗
by peisan บน Feb 24, 2022