ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรม : เล่นดนตรีกับคุณพ่อ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : อารมณ์และจิตใจ

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (now,or,said,than,then)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : ระบายสีน้ำบนกระดาษเปียก
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : อารมณ์และจิตใจ

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (has,his,into,long,may)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : ร้อยลูกปัดหลากสี ร้อยพวงมาลัยดอกไม้
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : อารมณ์และจิตใจ

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (at,be,can,do,for)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : แปะติดกรอบรูป 3 มิติ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : อารมณ์และจิตใจ

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (this,use,were,will,you)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : สังเกตการลำเลียงน้ำสีและการผสมสีโดยกระดาษทิชชู่
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (not,one,people,some,them)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : พับเครื่องบินกระดาษและนำไปร่อน
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ตัดกระดาษ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย และอารมณ์

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (had,him,in,like,many)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : เรียนว่ายน้ำ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย และสังคม

กิจกรรม : เดินสำรวจในป่าที่สวนรุกขชาติหนองตาอยู่
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย และสังคม

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (am,an,called,did,first)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : ประกอบจักรยานเพื่อออกกำลังกาย
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย

กิจกรรม : การทำข้าวผัดไข่ และ การทำข้าวผัดกะเพราหมูสับ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา และสังคม

กิจกรรม : สังเกตการเจริญเติบโตของต้นถั่วผ่านการปลูกในถุงใส
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ช่วยแม่ล้างจานชาม
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา