ร่องรอยการเรียนรู้

Artwork : The S animals
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Alphabet with animals
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding : lesson 6 events in bounce
by peisan บน Jan 24, 2022

Reading : My "a" book
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน​ : ตากผ้า
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษา : วาดรูป​กลุ่มสัตว์​ตามตัวอักษร​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษา : Alphabet with animals
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing d e and i keys
by peisan บน Jan 24, 2022

Bean sprouts day3
by peisan บน Jan 24, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 24, 2022

Cooking : ขนมปังชุบไข่
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

นิทาน ภาษาจีน หนูไม่กินผัก 如果不吃青菜
by peisan บน Jan 24, 2022

ภาษาจีน บทที่5 第五课 上学校
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition Review
by peisan บน Jan 24, 2022

subtraction review
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Counting to add เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021

Addition practice เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021

Tangram puzzles เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021

Doing chores
by peisan บน Jul 14, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021