ร่องรอยการเรียนรู้

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โบราณสถานสถานที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้จักเข้าใจความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนในชุมชนต่างๆธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โบราณสถานสถานที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้จักเข้าใจความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนในชุมชนต่างๆธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ ปฏิบัติ​ตนเป็นพุทธศาสนิกชน​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรม

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ วันสำคัญทางศาสนา
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสสำคัญและแต่งชุดไทยหรือชุดท้องถิ่นที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม (ช่วงที่ไม่ล็อค​ดาวน์)​ ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ศิลปะสีน้ำ, สีไม้
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ฝึกสมาธิในการทำงานศิลปะสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบประสาท

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ gallery
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลป์และสถานที่ต่างๆ

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ชมstreet art, ถ่ายรูป​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

สร้างแรงบันดาลใจ สร้างศิลปะผ่านทางรูปถ่าย

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ศิลปะDIY
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ต่อเลโก้ กิจกรรม DIY สร้างเสริมจินตนาการ

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ศิลปะ​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

พัฒนาทักษะในการทำงานศิลปะรู้จักการใช้อุปกรณ์เสริม​ สิ่งของต่างๆสำหรับการสร้างผลงาน

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ เล่นกลางแจ้ง
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ปั่นจักรยาน​ แบดมินตัน​ เล่นร่วมกับเพื่อนในหมู่บ้าน การเล่นร่วมกันต้องเคารพกติกายอมรับเสียงข้างมากเคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยเช่นโหวตเสียงเพื่อเล่นในสิ่งที่อยากเล่นตามเสียงข้างมากก่อนแต่ก็ยังเล่นตามเสียงข้างน้อยในเวลาต่อมา

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _เล่นโรลเลอร์​เบลด, บ้านลม
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เพื่อร่างกายที่แข็งแรง รู้จักระมัดระวังอันตรายในสถานการณ์ต่างๆ มีความเข้าใจตนเองและรู้จักเคารพชื่นชมความสามารถของบุคคลอื่นมีน้ำใจช่วยเหลือฝึกให้คนอื่น

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ ดนตรี​ ว่ายน้ำ
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ว่ายน้ำในวันเสาร์อาทิตย์หรือยามว่างที่สยามนครธานีและคอนโดราชพฤกษ์กับกลุ่มบ้านเรียนและหรือเพื่อนๆ

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ดนตรี
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

รำวงมาตรฐาน​ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เรียนกีต้าร์จากลุงข้างบ้าน และจาก youtube รวมทั้งเรียนออนไลน์ของสถาบันเทคโนโลยีธัญบุรี ฝึกเต้น cover จากช่อง YouTube

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้ผ่านapplicatonต่างๆและ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อย่างเท่าทัน ค้นหาข้อมูลจาก Googleเป็น ตัดต่อคลิป เล่นเกมเช่นsakura,Among us, Sudoku

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ จัดทำบัญชีการงานจัดสรรวางแผนการใช้จ่ายการทำงานช่วยแม่หารายได้
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

บริหารจัดการเงิน​ รู้ค่าของเงิน คำนวณรายรับรายจ่าย ใช้เงินอย่างประหยัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ บูรณาการการเรียนทำอาหารทำขนม​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

บูรณาการการเรียนทำอาหารทำขนมทำในทักษะการทำอาหารเพื่อชีวิตเพื่อสร้างอาชีพ

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เล่นการ์ดเกม​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

เล่นการ์ดเกม กับเพื่อนกับครูน้าดิวซึ่งเปิดร้านการ์ดเกมและแชมพู​มีโครงการจะไปช่วยงานที่ร้านน้าดิว

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ ตอกและงัด​ตะปู​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ แรงเฉื่อย​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ การไหลของลม
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko