ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ท่องจำ เขียนสกดคำ คะ
by อรกัญญา บน Sep 14, 2020

เด็กปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

ปั่นจักรยานออกกำลังกายไปเขื่อนห้วยลึก
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมนอกสถานที่

ปั่นจักรยานไปเขื่อนห้วยทราย
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมนอกสถานที่

เล่นดินเล่นทราย
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

มาทานราดหน้าเจด้วยกันค่ะ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

วาดรูปตามจินตนาการแล้วระบายสี
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

ท่องประจำวัน
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

พี่โฟกัสเต้นประกอบจังหวะ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

เต้นเพลงช้างและเพลงฝนเทลงมา
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ

เด็กๆพากันเล่นขายของ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

วาดรูปตามจินตนาการแล้วระบายสี
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมศิลปะ

เสียบมะเขือเทศ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมทำอาหาร

ปั้นดินน้ำมัน
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมศิลปะ

เต้นเพลงฝนเทลงมาของกาเนท
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ

เล่นขายของ
by ศรีไพร บน Sep 18, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมท่องประจำวัน
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ภาพด้วยสีน้ำ
by ศรีไพร บน Sep 12, 2020

กิจกรรมศิลปะ

เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในบ้าน อัญชันที่บ้านเพิ่งออกดอก(เพิ่งปล
by Umaporn Srinualprasert บน Sep 11, 2020