ร่องรอยการเรียนรู้

ปั่นดินเบาเป็นน้องนก
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ปั่นดินเบาเป็นน้องนก

ฝึกใช้สีไม้
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกระบายสีไม้

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้เทคนิคการเป่าสี
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้เทคนิคการเป่าสี

วาดรูปบนถนนด้วยสีช็อกกับพี่ๆข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

วาดรูปบนถนนด้วยสีช็อกกับพี่ๆข้างบ้าน

ฝึกอ่านภาษาไทยและทำแบบฝึกหัด
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านภาษาไทยและทำแบบฝึกหัด

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษทั้งแบบเป็นคำและเป็นประโยค
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษทั้งแบบเป็นคำและเป็นประโยค

เรียนรู้รูปทรง 3 มิติจากการสร้างเองจากของเล่น
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้รูปทรง 3 มิติจากการสร้างเองจากของเล่น

เรียนรู้เทคนิคการลอกลายจากลายบนเหรียญ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้เทคนิคการลอกลายจากลายบนเหรียญ

รับผิดชอบถูบ้านในส่วนชั้น 1
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

รับผิดชอบถูบ้านในส่วนชั้น 1

เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ในการโค้ดดิ้ง เวลาที่เจอปัญหาเราควรจะแยกปัญหานั้นให้เป็นส่วนย่อยๆ เราค่อยๆแก้กันไปทีละจุดเปรียบเสมือนกับการสร้างประสาทกระดาษทีละส่วนแล้วนำมารวมเป็นประสาทหลังใหญ่

เรียนรู้ตัวแปรในโค้ดดิ้ง
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้ความหมายของตัวแปรในการโค้ดดิ้ง

ทำแบบฝึกโฟนิกส์ภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทำแบบฝึกโฟนิกส์ภาษาอังกฤษ

ทบทวนการอ่านภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทบทวนการอ่านภาษาไทย

ทำภาพศิลปะฝูงผีเสื้อจากพาสต้า
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทำภาพศิลปะฝูงผีเสื้อจากพาสต้า

ช่วยแม่ประกอบห้องเก็บของ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ช่วยแม่ประกอบห้องเก็บของ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ช่วยหั่นผักและผัดหัวไชเท้าเอง
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ช่วยหั่นผักและผัดหัวไชเท้าเอง

ศึกษาวงจรชีวิตหนอนผีเสื้อ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษาวงจรชีวิตหนอนผีเสื้อ

นวดขนมปังกับแม่
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

นวดขนมปังกับแม่

เรียนรู้การผสมสีพ่นโฟมสบู่
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้การผสมสีพ่นโฟมสบู่

สร้างบ้านน้อยของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

สร้างบ้านน้อยของตัวเองจากของเล่นก้านลูกโป่ง