ร่องรอยการเรียนรู้

ไปเล่นสวนน้ำกัน
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

วันนี้พายายมาเที่ยวเชียงราย ที่โรงแรมมีกิจกรรมให้ทำที่สระว่ายน้ำเลยพาน่องมาเล่นน้ำกัน

ช่วยทำขนมทานเอง
by วีณา​ บน Oct 06, 2022

บริหารกล้ามเนื้อ​มัด​เล็ก มีสมาธิ ทักษะ​การทำอาหาร​ ภาคภูมิใจ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
รูปทรงต่างๆ
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

มาเรียนรู้เรื่องรูปทรงต่างๆกันเถอะ

ศิลปะบนกำแพง
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

วันนี้อากาศดีฝนไม่ตก เลยชวนต้นปุณณ์มาวาดรูปกำแพงนอกบ้าน

เล่นบทบาทสมมุติ อาชีพต่างๆ
by ณภัทร บน Oct 06, 2022

Kidzooona ที่เล่นพัฒนากล้ามเนื้อ เล็ก ใหญ่ และเพิ่มจินตนาการสำหรับเด็กช่วงปฐมวัย

สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 06, 2022

อ่าวคุ้งกระเบน อควาเรียม

Piano :cake walk
by peisan บน Oct 06, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
การเล่นบทบาทสมมุติ
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 06, 2022

การเล่นบทบทบาทสมมติ “ฉันอยากเป็นนางเงือก”

ประเพณีวันลอยกระทง
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 06, 2022

สืบสานประเพณีไทย “ประเพณีลอยกระทง”

ปล่อยพลังที่บ่อบอล
by ณภัทร บน Oct 05, 2022

ปล่อยพลังที่บ่อบอล กับน้องสาว

เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์
by ณภัทร บน Oct 05, 2022

เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์ ให้อาม่า

เด็ดผักบุ้ง 2 พี่น้อง
by ณภัทร บน Oct 05, 2022

มื้อเย็นจานหลัก ผัดผักบุ้ง

ศิลปะ ฝึกการลงสี ทำผลงานศิลปะจากพืชผักสวนครัวที่มีในบ้าน
by sujittra บน Oct 08, 2022

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 05, 2022

เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์คาทอลิก

ทัศนศึกษาที่ศาลาแก้วกู่ จ.หนองคาย
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 05, 2022

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทดลองปลูกถั่วงอก
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 05, 2022

ทดลองปลูกถั่วงอก

ระบายสี​
by วีณา​ บน Oct 04, 2022

กิจกรรม​เสริม​พัฒนาการ​

ระบายสี​
by วีณา​ บน Oct 04, 2022

กิจกรรม​เสริม​พัฒนาการ​

กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 03, 2022

Oasis Sea world (จันทบุรี)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Oct 07, 2022

ท่องเที่ยวชมโลมาโชว์ที่โอเอซิส ซีเวิลด์ (จันทบุรี)