ร่องรอยการเรียนรู้

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษหมวดคำที่สะกดด้วย u
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษหมวดคำที่สะกดด้วย u

ฝึกความคิดด้วยแบบฝึกตรรกะ
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกความคิดด้วยแบบฝึกตรรกะ

ทบทวนชื่อและค่าของตัวโน๊ตและฝึกการวางนิ้วบนเปียโน
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ทบทวนชื่อและค่าของตัวโน๊ตและฝึกการวางนิ้วบนเปียโน

ฝึกเขียนภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกเขียนภาษาไทย

ฝึกการเขียนตามเส้น
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกเขียนตามเส้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

หัดเล่นปิงปองกับพี่ๆข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

หัดเล่นปิงปองกับพี่ๆข้างบ้าน

ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาที
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาที

พับเก็บเสื้อผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

พับเก็บเสื้อผ้าของตัวเอง

ฝึกพิมพ์บนแอพ typing.com
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

วันนี้เราฝึกพิมพ์ตัวอักษร u r f k

ทบทวนตัวอักษรภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ทบทวนตัวอักษรภาษาไทยด้วยตัวต่อตัวอักษร

Bedtime stories
by peisan บน Aug 13, 2021

Math : แผนภูมิ​ภาพ
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

สวนสัตว์​จำลอง
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Grasshopper
by peisan บน Aug 12, 2021

What if all human disappeared?
by peisan บน Aug 12, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Aug 12, 2021

Addition game เอวารินทร์
by peisan บน Aug 12, 2021

Add facts เอวารินทร์
by peisan บน Aug 12, 2021

Add one เอวารินทร์
by peisan บน Aug 12, 2021

Add zero เอวารินทร์
by peisan บน Aug 12, 2021