ร่องรอยการเรียนรู้

Meet the letters a-z
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting caterpillar
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Count along as collecting carrots
by peisan บน Jan 25, 2022

Count backwards from 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Color the rainbow เอรินดา
by peisan บน Sep 01, 2021

Shape monster
by peisan บน Jan 25, 2022

Bugs pie chart
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: Princess waltz
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Comprehension : orchid mantis
by peisan บน Jan 25, 2022

What is a prism
by peisan บน Jan 26, 2022

การหักเของแสง

How is a rainbow formed
by peisan บน Jan 26, 2022

Fill the missing apples เอรินดา
by peisan บน Aug 30, 2021

The colors of a rainbow
by peisan บน Aug 30, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano: princess waltz เอวารินทร์
by peisan บน Aug 30, 2021

ดินวิทยาศาสตร์
by ปัญญ์ บน Oct 04, 2021

เขียวๆเด้งดึ๋ง เหมือนเจลลี่ เอาไปใช้ปลูกต้นไม้

Free play
by peisan บน Aug 29, 2021

ภาษาไทยบทที่9 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 29, 2021

Comprehension : weird animals เอวารินทร์
by peisan บน Aug 29, 2021