ร่องรอยการเรียนรู้

การรำไทย
by Cindy บน May 18, 2022

Zoo Day: Crocodiles, Bunnies, Carps, Ostriches, Goats and Horses
by Cindy บน May 18, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Zoo Day: Crocodiles, Bunnies, Carps, Ostriches, Goats and Horses
by Cindy บน May 18, 2022

Play and Learn
by Cindy บน May 18, 2022

Arts Time: Layla first time using painting brush
by Cindy บน May 18, 2022

Arts Time: Lina first time using paiting brush
by Cindy บน May 18, 2022

เมื่อลูกหลงทิศ แม่ครับ ชายหาดบางแสนไปทางไหน? บ้านเราหันหน้าไ
by Tanida บน May 18, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เลลานั่งรออย่างอดทนขณะที่หม่าม้า Check out จากโรงแรม
by Cindy บน May 18, 2022

การสอนลูกให้รู้จักการรอคอยและอดทน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่เราต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็ก เพราะจะต้องใช้สำหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ปัจจุบันทุกอย่างเต็มไปด้วยความรวดเร็ว และดูเร่งรีบ ประกอบกับโลกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น อาจทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องการรอคอย และอดทน

ลินานั่งรออย่างอดทนขณะที่หม่าม้า Check out จากโรงแรม
by Cindy บน May 18, 2022

การสอนลูกให้รู้จักการรอคอยและอดทน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่เราต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็ก เพราะจะต้องใช้สำหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ปัจจุบันทุกอย่างเต็มไปด้วยความรวดเร็ว และดูเร่งรีบ ประกอบกับโลกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น อาจทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องการรอคอย และอดทน

ทักษะชีวิต Learning by doing
by Cindy บน May 18, 2022

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ คือ แนวคิดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทำการทำกิจกรรม การลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ ไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจและมีความสุขในการเรียน การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ผู้สอนจะลดบทบาทของตัวเองในการสอนและการให้ความรู้กับผู้เรียนโดยตรงลงแล้วเปลี่ยนมาสนับสนุน เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น

กิจกรรมเรียนรู้จักแมลงต่างๆ
by ปรรวดา บน May 18, 2022

กิจกรรมเรียนรู้จักแมลงต่างๆ และระบายสีแมลงเต่าทอง

เล่นเกม​_ฝาขวดหรรษา​_เรียง_นับ_แข่งกัน
by วีณา​ บน May 18, 2022

กิจกรรม​เสริม​พัฒนาการ ฝึกกล้ามเนื้อ​มัดเล็กหยิบจับต่อเรียงคล่องแคล่ว สนุกสนาน​ร่าเริงมีความสุข​ เอื้อเฟื้อ​แบ่งปันสามัคคี เคารพ​กฏกติกา​ ฝึกทักษะ​การนับเลขมีสมาธิ​

วัดนิเวศธรรมประวัติ
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ไหว้ ร.5 ชมความงามของอุโบสถ และ ศึกษาประวัติศาสตร์

อักษรซ่อนคำ
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ทำกิจวิชาภาษาไทย หาอักษรซ่อนคำ

ช่วยทำความสะอาดบ้าน
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ช่วยเก็บกวาดบ้าน เก็บที่นอนของตนเอง ตากผ้า เก็บผ้า

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นบทบสมมติ (คุณครู)
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

เล่นบทบสมมติเป็นคุณครู สอน ABC ให้น้อง

Surf Skate (เซิร์ฟสเก็ต)
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

เล่นเซิร์ฟสเก็ตฝึกกล้ามเนื้อ การทรงตัว และสมาธิ

อ่านนิทานก่อนนอน
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

อ่านนิทานบ้าน 100 ชั้น

ปั้นดิน
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ฝึกทัเสริมจินตนาการ สมาธิ และ ความคิดสร้างสรรค์

นกหลงทาง
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

นกน้อย 2 ตัวหลงทางมาเกาะบริเวณบ้าน ได้ช่วยเหลือ และเลี้ยงดู