ร่องรอยการเรียนรู้

ทำแบบฝึกหัดเลข
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทำแบบฝึกหัดเลข

เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ

ฝึกอ่านโฟนิค word family
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านโฟนิค word family

หัดอ่านและทำแบบฝึกภาษาอังกฤษโฟนิค
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

หัดอ่านและทำแบบฝึกภาษาอังกฤษโฟนิค

ศึกษาความหนาแน่นของของเหลวด้วยกัน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษาความหนาแน่นของของเหลวด้วยน้ำผสมน้ำตาล

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม

ศึกษาความหนาแน่นของสิ่งของ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษาความหนาแน่นของสิ่งของเพื่อดูว่าสิ่งไหนสามารถจมหรือลอยได้

เล่นซ่อนหากับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นซ่อนหากับพี่ในหมู่บ้าน

เรียนคำสรรพนามในภาษาจีน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนคำสรรพนามในภาษาจีน

วาดยาน octopods ที่เห็นในการ์ตูน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

วาดยาน octopods ที่เห็นในการ์ตูน

สร้างบ้านสายรุ้งด้วยแป้งโดว์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

สร้างบ้านสายรุ้งด้วยแป้งโดว์

ทบทวนเสียงโฟนิคภาษาอังกฤษหัดเขียนเส้น
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทบทวนเสียงโฟนิคภาษาอังกฤษหัดเขียนเส้น

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์

ทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ออกลูกเป็นตัวและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ออกลูกเป็นตัวและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่

ฝึกลบเลขแล้วเขียนตัวเลข
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกลบเลขและเขียนตัวเลข

เรียนรู้ความหมายของอักษรตัวโน๊ต
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้ความหมายของตัวโน้ตและฝึกเล่นเปียโน

เรียนรู้อันปลั๊กโค้ดดิ้งจากหนังสือ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้อันปลั๊ก coding ในหนังสือ

ศึกษารูปทรงจากการสร้างด้วยของเล่นแบบท่อ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษารูปทรงจากการสร้างด้วยของเล่นแบบท่อ

เรียนรู้การรับผิดชอบจากข้อผิดพลาด
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้การรับผิดชอบจากสิ่งที่ตัวเองทำผิด

สร้างเมืองและป่าในทะเลทราย
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นทรายวันนี้เราสร้างเมืองและป่าในทะเลทราย