ร่องรอยการเรียนรู้

ภาคผนวก​ ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ กิจกรรม​รักการอ่าน เรียน
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ก.​การ​เรียนรู้​ตามวิถีชีวิต​ เรียนรู้​เศรษฐกิจ​พอเพี
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

พระกรณียกิจ​ในหลวง​รัชกาล​ที่​๙​

ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ สอนลูก​ให้​ทำงานบ้านฝึก​EF
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ ช่วยงานแม่
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ทักษะชีวิต​ รับผิดชอบ​ จิตอาสา​ การสื่อสารกับคนหลายวัย

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถี​ชีวิต​-เรียนรู้​จากสื่อออนไล
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต-เรียนรู้​ภาษาจากภาพยนตร์​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาคผนวก​ ก.เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ การดำเนิน​ชีวิต​ร่วมกัน​กับ​ครอบครัว​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

การดำเนินชีวิตร่วมกันกับครอบครัวเล่นเกมส์, ทานอาหาร, ดูแลน้อง

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โฮมสเตย์​กับวัฒนธรรม​ท้องถิ่น​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

โฮมสเตย์​เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ้าของบ้านพร้อมถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นทั้งทางด้านอาหารการกินการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในถิ่นนั้นๆ

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ เป็นผู้รับแล้วต้องเป็นผู้ให้
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

จากกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อต้น เดือนธันวาคม 2563 แชมพู​ได้เรียนรู้การเป็นผู้รับและผู้ให้​

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ จิตอาสา, บริจาค​สิ่งของ​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

จิตอาสาเก็บขยะในสถานที่​ท่องเที่ยว, ช่วยงานบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ, เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนเลือกซื้อหนังสือตามกลุ่มเป้าหมายของหอสมุดแห่งชาติ, บริจาคกล่องนม, บีบนวดคุณยาย สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากจิตอาสาและจิตสำนึก

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ กิจกรรม​วันสำคัญเทศกาล​ต่างๆ
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญูเช่นงานวันเกิด งานตรุษจีน แวะไปกราบครูบาอาจารย์​เรียนรู้วันสำคัญในเทศกาลต่างๆ

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โบราณสถานสถานที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้จักเข้าใจความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนในชุมชนต่างๆธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น​

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โบราณสถานสถานที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้จักเข้าใจความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนในชุมชนต่างๆธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โบราณสถานสถานที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้จักเข้าใจความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนในชุมชนต่างๆธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ ปฏิบัติ​ตนเป็นพุทธศาสนิกชน​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรม

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ วันสำคัญทางศาสนา
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสสำคัญและแต่งชุดไทยหรือชุดท้องถิ่นที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม (ช่วงที่ไม่ล็อค​ดาวน์)​ ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ศิลปะสีน้ำ, สีไม้
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ฝึกสมาธิในการทำงานศิลปะสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบประสาท

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ gallery
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลป์และสถานที่ต่างๆ

ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ชมstreet art, ถ่ายรูป​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

สร้างแรงบันดาลใจ สร้างศิลปะผ่านทางรูปถ่าย