ร่องรอยการเรียนรู้

Dance workout
by peisan บน Jan 25, 2022

ฝึกถ่ายภาพ📸
by Suchada บน Jan 25, 2022

ฝึกถ่ายภาพ ทำกิจกรรมที่ชอบต่อยอดความสนใจ รู้จักเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Milk jelly
by peisan บน Jan 25, 2022

Planting papaya seeds
by peisan บน Jan 25, 2022

เสียงนกกาเหว่า
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Dance workout
by peisan บน Jan 25, 2022

ช่วยพ่อล้างรถ
by Suchada บน Jan 25, 2022

ฝึกความมีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ แถมยังได้พัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วน

Prawn soup
by peisan บน Jan 25, 2022

เล่นและทำกิจกรรมกับพี่ๆข้างบ้าน
by Suchada บน Jan 25, 2022

ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกันในสังคม

ระบายสีก่อนนอน
by Suchada บน Jan 25, 2022

วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

Do chores
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Hand puppet
by peisan บน Jan 25, 2022

เสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้า
by Waraporn บน Jan 25, 2022

วันนี้รับหน้าที่เสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าครั้งแรกค่ะ

The color of a rainbow
by peisan บน Jan 25, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022