ร่องรอยการเรียนรู้

มาบ้านปู่ย่าเก็บน้อยหน่าขาย
by ปัญญ์ บน Jul 15, 2022

บ้านปู่ย่ามีสวนน้อยหน่า ปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี จีโอ้เข้าสวน เก็บเองไปจนถึงส่งที่ขนส่ง

Coding ใน Minecraft Education
by ปัญญ์ บน Jul 15, 2022

Coding ใน Minecraft Education

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทำความสะอาดห้องนอน
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

ได้เวลาทำความสะอาดห้องนอนแล้ว

ทำบุญในวันอาสาฬหบูชา
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

มาทำ ต.เต่าหลังตุงกัน
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยไม่ได้ไปทำกิจกรรมข้างนอก

ให้อาหารปลา
by ณภัทร บน Jul 13, 2022

วันอาสาฬหบูชา พาเด็กๆ ทำบุญให้อาหารปลา ริมน้ำปิง

Chinese writing review
by peisan บน Jul 13, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Drawing
by peisan บน Jul 13, 2022

ไปดูหมอกบนดอยกัน
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

Chiangmai night safari
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

วันนี้อากาศดีเลยชวนกันออกมาเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ไปดูโครงกระดูกและอวัยวะต่างๆของสัตว์ที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตว์แพทย์ ให้เด็กๆได้เข้าชม

Lego 11/07/2022
by Akearticha บน Jul 11, 2022

Lego 11/07/2022

เล่นด้วยกัน_แบ่งปันของกินของเล่น
by วีณา​ บน Jul 11, 2022

พัฒนาการ​ด้านสังคม เรียนรู้​ผ่าน​การเล่น​ร่วมกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เคารพ​ก​ฏ​กติกา รู้จักการรอคอย มีน้ำใจช่วยเหลือ​ซึ่งกันและกัน มีความ​ระมัดระวัง รู้จักดูแล​ตัวเองและปกป้องตัวเอง สนุกสนาน​ร่าเริง​

อ่านออกเขียนได้_ฝึกวันละนิดจิตแจ่มใส
by วีณา​ บน Jul 11, 2022

ฝึกเขียนอักษรและตัวเลข​ตามรอยปะ​ ก_ฮ_1_10 บริหาร​กล้ามเนื้อ​มัด​เล็ก เรียนรู้​อักษร​ไทยและตัวเลข

ปล่อยพลัง_เล่นเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น
by วีณา​ บน Jul 10, 2022

กิจกรรม​กลางแจ้ง ​เสริมพัฒนาการ​ ออกกำลังกาย_บริหาร​กล้ามเนื้อ เล่นสนุกกับเพื่อน เคารพ​ก​ฏ​กติกา​ เล่นด้วยความ​ระมัดระวัง​​ เอื้อเฟื้อ​แบ่งปัน​รู้จักรอ ร่าเริงแจ่มใส

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เวลาและแผนการ
by ทอฝัน บน Jul 10, 2022

ทำงานอะไรก็ไม่เสร็จ

Youtuber 08/07/2022
by Akearticha บน Jul 09, 2022

Youtuber 08/07/2022 เรียนเรื่องteamwork

มาฝึกใช้ตะเกียบกัน
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

ฝึกการกินอาหารโดยใช้ตะเกียบคีบอาหารเข้าปาก และฝึกให้เด็กๆกินอาหารให้ครบ 5 หมู่

สวดมนต์ก่อนนอน
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

ทุกวันก่อนเข้านอนทุกคนต้องเข้าห้องพระเพื่อทำการสวดมนต์ ไหว้พระก่อนที่นอน เพื่อที่จะได้นอนหลับฝันดี

พี่สิงโตไม้หนีบ
by อมรรัตน์ บน Jan 16, 2023

มาทำพี่สิงโตจากไม้หนีบผ้ากันครับ