ร่องรอยการเรียนรู้

Lego:tiger
by peisan บน Feb 04, 2022

อ่านนิทานก่อนนอน
by Tanachai บน Feb 04, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Lego :tiger
by peisan บน Feb 04, 2022

เล่นปั้นดินกับน้อง
by ศรีไพร บน Feb 04, 2022

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

ให้อาหารแกะ
by Tanachai บน Feb 04, 2022

เล่นปั้นดิน
by ศรีไพร บน Feb 04, 2022

เล่นปั้นดิน
by ศรีไพร บน Feb 04, 2022

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

กีต้าร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและทักษะภาษาจีนด้วยกิจกรรม
by ศรีไพร บน Feb 04, 2022

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและทักษะภาษาจีนด้วยกิจกรรมท่องพระสูตรออนไ
by ศรีไพร บน Feb 04, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์

Reading comprehension:silly vampire zombie and werewolf joke
by peisan บน Feb 04, 2022

Reading comprehension:silly vampire zombie and werewolf joke
by peisan บน Feb 04, 2022

Reading comprehension pyramid and mummies
by peisan บน Feb 04, 2022

Reading comprehension:Pyramid and mummies
by peisan บน Feb 04, 2022

Coding:flappy code
by peisan บน Feb 04, 2022

Ratchaburi Lunar new year 2022
by peisan บน Feb 04, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Ratchaburi lunar new year 2022
by peisan บน Feb 04, 2022

Coding: flappy code
by peisan บน Feb 04, 2022

ให้อาหารปลา
by Tanachai บน Feb 03, 2022

เล่นอิสระกับคุณพ่อ
by Tanachai บน Feb 03, 2022

ซ่อมตุ๊กตา
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Feb 03, 2022

..