ร่องรอยการเรียนรู้

หัดทอดหมูยอ
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

หัดทอดหมูยอ

หุงข้าวเอง
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

ฝึกหุงข้าวเอง ทำเองด้วยตัวเองทั้งหมด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
พับจัดเก็บผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

พับจัดเก็บผ้าของตัวเอง

ต่อท่อเป็นเครื่องเจาะถนน
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

เล่นอิสระวันนี้เอาท่อมาต่อเป็นเครื่องมือต่างๆ

เล่นฟุตบอลกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

เล่นฟุตบอลกับพี่ข้างบ้าน

ต่อเลโก้เป็นรถแล้วมาแข่งกัน
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

ต่อเลโก้เป็นรถแล้วมาแข่งกัน

ฝึกอ่าน phonics
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

ฝึกอ่าน phonics เสียง op, ot, ox

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ขี่จักรยานเล่นหน้าบ้าน
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

ขี่จักรยานเล่นหน้าบ้าน

ฝึกอ่านค่าตัวเลข
by พิชานนท์ บน Aug 03, 2021

ฝึกอ่านค่าตัวเลข 3 ภาษา ไทย จีนและอังกฤษ

Museum of tensเอรินดา
by peisan บน Aug 03, 2021

Collecting bugs
by peisan บน Aug 03, 2021

Flower garden
by peisan บน Jan 24, 2022

Bubble pop
by peisan บน Jan 24, 2022

Games

นิทานภาษาจีน 四季真有趣
by peisan บน Jan 24, 2022

ภาษาจีน บทที่9 第九课 下课了
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding
by peisan บน Jan 25, 2022

Make a pattern
by peisan บน Jan 25, 2022

Whose egg?
by peisan บน Jan 26, 2022

ภาษาไทยบทที่5
by peisan บน Jan 25, 2022

หัดอ่านภาษาไทยบทที่10
by peisan บน Jan 26, 2022

อ่านและเขียนภาษาไทย