ร่องรอยการเรียนรู้

ภาษาไทย บทที่4
by peisan บน Jan 24, 2022

หัดอ่านไทยบทที่9
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing:Beginner review 2 two letters
by peisan บน Jan 24, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing : period and comma
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: Mary had a little lamb
by peisan บน Jan 24, 2022

reading : One page a day (Day2)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
reading : One page a day (Day1)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jan 26, 2022

Monopoly
by peisan บน Jan 24, 2022

Fun games

Reading Lesson 10
by peisan บน Jan 24, 2022

นับเลภาษาจีน 1-20 认识数字 1-20
by peisan บน Jan 24, 2022

สีในภาษาจีน 色彩
by peisan บน Jan 24, 2022

Dance of the Gnomes เอวารินทร์
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding
by peisan บน Jan 24, 2022

Controlling R
by peisan บน Jan 24, 2022

Letter sounds : Silent e
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics : word building
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics or au aw
by peisan บน Jan 24, 2022