ร่องรอยการเรียนรู้

มากกว่าน้อยกว่า​ และการเรียงลำดับ​
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 18, 2022

จำนวนนับ​ 1-10
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 18, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Maths length word problem
by peisan บน Feb 17, 2022

Maths compare length
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing camilla in the amazon:flying friends
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing Lesson 32 top row left hand
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing lesson 31 review home +ruei
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing lesson 28 practice e&i
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing Lesson 28 e&i
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing lesson 26 practice r&u
by peisan บน Feb 17, 2022

Touch typing Lesson 25 review r&u
by peisan บน Feb 17, 2022

วงกลมภาพที่มีเงาสัมพันธ์กัน
by peisan บน Feb 17, 2022

นั่งสมาธิ10นาที
by peisan บน Feb 17, 2022

ลากเส้นเชื่อมจุดในภาพให้เหมือนตัวอย่าง
by peisan บน Feb 17, 2022

ฝึกสมาธิ​และออกกำลัง​กาย
by Ali Bros บน Feb 17, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ครึ่งที่หายไป
by peisan บน Feb 17, 2022

ฝึกสมาธิ​และออกกำลัง​กาย
by Ali Bros บน Feb 17, 2022

ร่วมงานวันเกิดอิมามอะลี(อ.)
by Ali Bros บน Feb 17, 2022

วาดหน้าสัตว์ ลากเส้นให้เหมือนภาพตัวอย่าง
by peisan บน Feb 17, 2022

ตัดกระดาษ​
by Ali Bros บน Feb 17, 2022