ร่องรอยการเรียนรู้

Activity: Drawing
by June บน Mar 01, 2023

วาดรูปโดยใช้ดินสอสีไม่ชอบ ชอบแบบนี้ครับ

Activity: Balancing game
by June บน Mar 01, 2023

ป้านุ้ยให้เกมส์ใหม่มา

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Activity: Minecraft lego
by June บน Mar 01, 2023

ป้านุ้ยให้เลโก้Minecraftมากล่องใหญ่ ต่อกันเพลินๆ

🪁เทศกาลว่าวเมืองพัทยา🪁
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Feb 28, 2023

Activity: เกาะช้าง @ Sylvan resort
by June บน Mar 01, 2023

มาเกาะช้างรอบที่5

วิทยาศาสตร์รอบตัว
by กีรติยุต บน Mar 03, 2023

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
by กีรติยุต บน Mar 03, 2023

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กลุ่มประสบการณ์ที่ 7 : สันทนาการและพลศึกษา
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 6 : บูรณาการเชิงศิลปะและทักษะอาชีพ(เพ้นต์กระเป๋า)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 6 : บูรณาการเชิงศิลปะและทักษะอาชีพ (แก้วรามเกียรติ์)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

รวมแกลอรี่ศิลปะ งานแสดงภาพ ที่ซีอ้อนไป 2565 (2)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

รวมแกลอรี่ศิลปะ งานแสดงภาพ ที่ซีอ้อนไป 2565
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

รวมงานศิลปะจากProcreateและงานเบ็ดเตล็ด
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 5 : ศิลปะพื้นฐานและสุนทรียศาสตร์(ทัศนศิลป์)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 5 : ศิลปะพื้นฐานและสุนทรียศาสตร์(สีน้ำ)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 5 : ศิลปะพื้นฐานและสุนทรียศาสตร์ (ดรออิ้ง)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 3 : ภาษาอังกฤษ
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 2 : ภาษาไทยและสังคมเชิงประวัติศาสตร์(ต่อ2)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 2 : ภาษาไทยและสังคมเชิงประวัติศาสตร์(ต่อ)
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023

กลุ่มประสบการณ์ที่ 2 : ภาษาไทยและสังคมเชิงประวัติศาสตร์
by กีรติยุต บน Feb 27, 2023