ร่องรอยการเรียนรู้

วันนี้ อริยะฝึกเขียนและอ่านผสมคำค่ะ
by อรกัญญา บน Sep 21, 2020

วันนี้เด็กๆฝึกเขียนและอ่านผสมคำ ค่ะ
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่าน และ เขียน

เล่นขี่ม้าส่งเมืองกับพ่อและน้องกีต้าร์
by ศรีไพร บน Sep 21, 2020

กิจกรรมในบ้าน

พี่โฟกัสต่อเลโก้กับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Sep 21, 2020

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ

เด็กๆรวมแก๊งปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by ศรีไพร บน Sep 21, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

เด็กๆพากันเล่นขายของ
by ศรีไพร บน Sep 21, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

เรียนรู้คณิตศาสตร์ทางDltv
by ศรีไพร บน Sep 18, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาไทยทางDltv
by ศรีไพร บน Sep 18, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ขีดเขียนเรียนหนังสือ
by ศรีไพร บน Sep 18, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

พี่โฟกัสเล่นดินกับน้องกีต้าร์
by ศรีไพร บน Sep 18, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

14/09/63 18:50 หนูอยากเป็น chef ค่ะ ท้องเสียอยู่โรงพยาบาล เร
by สุรวัช บน Sep 18, 2020

17/09/63 09:30 เรียนรู้ การตัดกระดาษและร้อยเชือก การวาดรูปอย
by สุรวัช บน Sep 18, 2020

18/09/63 10:00 เรียนรู้เรื่อง ตัวเลข และสัญลักษณ์ และการใช้ล
by สุรวัช บน Sep 18, 2020

18/09/63 08:30 เรียนรู้การผสมสีเพื่อทำปั้นแป้ง
by สุรวัช บน Sep 18, 2020

เสื้อมัดย้อมฝีมือตัวเองจ้า
by Apichart บน Sep 18, 2020

ทำเสื้อมัดย้อมใส่เองจ้า
by Apichart บน Sep 17, 2020

พี่โฟกัสเล่นก่อกองดิน
by ศรีไพร บน Sep 16, 2020

ทานข้าวกลางวันค่ะ
by ศรีไพร บน Sep 16, 2020

กิจกรรมด้านอาหาร

เรียนรู้การมัดย้อม
by Apichart บน Sep 16, 2020

พี่โฟกัสต่อเลโก้กับน้องกีต้าร์
by ศรีไพร บน Sep 15, 2020

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ