ร่องรอยการเรียนรู้

Geography and culture lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

My Alien
by peisan บน Jan 26, 2022

alien blocks

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Language art lesson 28 Writing
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading unexplained mysteries:Area51
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ตัดผมให้คุณพ่อ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

Maths lesson 29
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing:1 minute typing test
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การช่วยทำงานบ้าน
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Dec 10, 2021

Touch typing advanced wrap up17
by peisan บน Nov 25, 2021

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การให้อาหารปลา
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

หลอดผ่านรูแกนทิชชู่
by Suchada บน Dec 03, 2021

การเสียบหลอดให้ผ่านรูทะลุไปอีกฝั่ง ช่วยฝึกการใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย มฐ.2.2.2

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การให้อาหารสัตว์
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ แมลงทับ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การเลี้ยงด้วง
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เมื่อเต่าเข้าบ้าน
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ศิลปะจากก้นขวด
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ระบายสี Bubble sheet
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ระบายสีปลา
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021