ร่องรอยการเรียนรู้

ระบายสีน้ำด้วยเทคนิคหลากหลาย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ระบายสีน้ำด้วยเทคนิคหลากหลาย

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "FL"และทำแบบฝึก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "FL"

เล่นทราย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทราย

เรียนรู้เทคนิคการลบเลข
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้เทคนิคการลบเลข

พับผ้าตัวเองเก็บ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

พับผ้าตัวเองเก็บ

ฝึกนั่งสมาธิก่อนนอน 10 นาที
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกนั่งสมาธิก่อนนอน 10 นาที

ตากเสื้อผ้าตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ตากเสื้อผ้าตัวเอง

พับเรือกระดาษไปเล่นน้ำฝน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

พับเรือกระดาษไปเล่นน้ำฝน

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน

เล่นที่สนามหมู่บ้านกับเพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นที่สนามหมู่บ้านกับเพื่อนบ้าน

อ่านหนังสือนิทานกัน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

อ่านหนังสือนิทานกัน

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม

ฝึกนั่งสมาธิ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกนั่งสมาธิ

ประกอบแขนไฮดรอลิคกับคุณพ่อ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ประกอบแขนไฮดรอลิคกับคุณพ่อ

แค้มปิ้งกับเพื่อนๆ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

แค้มปิ้งกับเพื่อนๆ

ฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตัวอักษร d r n u I k v c
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตัวอักษร d r n u I k v c

ปั้นน้องหมาจิ้งจอกด้วยดินเบา
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ปั้นน้องหมาจิ้งจอกด้วยดินเบา

ทดลองเล่นน้ำแข็งแห้งกับสบู่
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทดลองเล่นน้ำแข็งแห้งกับสบู่

ทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนหมวดตำแหน่งและข้าวของเครื่องใช้
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนหมวดตำแหน่งและข้าวของเครื่องใช้

ต่อจิ๊กซอว์ 100 ชิ้น เพื่อฝึกสมาธิ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ต่อจิ๊กซอว์ 100 ชิ้น เพื่อฝึกสมาธิ