ร่องรอยการเรียนรู้

Maths unit test
by peisan บน Mar 14, 2022

Quiz2
by peisan บน Mar 14, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วาดรูปครอบครัวของฉัน
by ศรีไพร บน Mar 14, 2022

กิจกรรมศิลปะ&กิจกรรมภาษาไทย

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:อ่านหนังสือ
by Pimpanida บน Mar 21, 2022

"ปีนี้อยู่บ้านเยอะอ่านหนังสือเยอะตามเลย"

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:เลี้ยงน้อง
by Pimpanida บน Mar 14, 2022

"ประสบการณ์การเลี้ยงน้องจะพัฒนาตนเองได้อย่างไรกันนะ"

dumbbell row Workout
by peisan บน Mar 14, 2022

Kinder writing lesson 11 print the letter V
by peisan บน Mar 14, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Sight reading lesson 11
by peisan บน Mar 14, 2022

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:ความรับผิดชอบต่องานบ้าน
by Pimpanida บน Mar 21, 2022

"งานบ้านสร้างคุณค่าและความภูมิใจทั้งต่อตนเองและส่วนรวม"

Lesson 11 count 11-20
by peisan บน Mar 14, 2022

การสอบวัดระดับ ABRSM Grade 4
by Sunsiri บน Mar 13, 2022

การสอบวัดระดับของสถาบัน ABRSM (Associated Board Royal School of Music) มีเริ่มต้นตั้งแต่ระดับ 1-8 โดยผู้ที่ทำการสอบวัดระดับจะต้องทำการแสดงเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าผ่านการสอบวัดระดับหรือไม่ โดยมีผลการวัดระดับดังนี้ 100 คะแนนขึ้นไป เท่ากับสอบผ่าน Pass 120 คะแนนขึ้นไปได้รับเกียรตินิยมชั้น Merit 130 คะแนนขึ้นไปได้รับเกียรตินิยมชั้น Distinction

ดนตรีกีฬาศิลปะ: doodle art
by Pimpanida บน Mar 13, 2022

"พักใจให้สงบลากเส้นเป็นรูปกิจกรรมเวลาว่างสร้างสมาธิ"

ประดิษฐ์รถพลังงานน้ำ จากวัสดุเหลือใช้
by ปัญญ์ บน Mar 13, 2022

ประดิษฐ์รถพลังงานน้ำ จากวัสดุเหลือใช้

สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:เปิดร้านอาหาร
by Pimpanida บน Mar 19, 2022

"วันฝนตกมาเรียนเศรษฐศาสตร์จากการเป็นแม่ค้า"

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:ซูเฟล่
by Pimpanida บน Mar 13, 2022

"ลองทำซูเฟล่แพนเค้กญี่ปุ่นครั้งแรก"

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ล้างตู้ปลา
by Kularb บน Mar 12, 2022

ล้างตู้ปลา

หนอนน้อยจากรังไข่
by Kularb บน Mar 12, 2022

หนอนน้อยจากรังไข่

เล่น กองหิน
by Kularb บน Mar 12, 2022

เล่นกองหิน

ตอกเข็มหมุด
by Kularb บน Mar 12, 2022

ตอกเข็มหมุด

เรียนรู้จดจำตัวเลข
by Kularb บน Mar 12, 2022

เรียนรู้จดจำตัวเลข