ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรม​ปันกับเพื่อนๆ
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

ปันจักรยาน​รวมกันไปดูเขื่อน​ห้วยทราย ดูธรรมชาติ​

กิจกรรม​กับครอบครัว
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

นั่งดูกระต่ายทีเลี้ยง นั่งสนทนากับพ่อ

กิจกรรม​วาดรูป​
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

ฝึกวาดรูป​

กิจกรรม​เกษตร​
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

เรียนรู้การปลูกผักโดยใช้จุลทีรย์

กิจกรรม​ฝึกวายน้ำ
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

ฝึกวายน้ำเพื่อร่างกาย การวายน้ำเป็นกีฬา

กิจกรรม​ฝึกจดรายการผัก​
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

การจดบันทึกรายการผักทีลงแปลง ฝึกจดจะช่วยว่างแผน​ปลูก

ิกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่ห้องสมุดรังไหม​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

วันลอยกระทง ฝึกทำกะระทง กับคุณครู​ที่ห้องสมุดรังไหม​

ฝึกอ่านภาษาไทย
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​เรียนรู้​จากอินเตอร์​เน็ต ภาษาไทย คณิต อังกฤษ​ ในยูทุป

การแพ็กสลัดส่ง​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​วีถีเกษตรอินทรีย์​คณิตศาสตร์​ประจำวัน

ตรวจแปลง
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​ตรวจแปลงมะม่วงของพ่อ ว่าผลผลิตโตหรือยัง​

การแพ็กสลัดส่ง​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​วีถีเกษตรอินทรีย์​คณิตศาสตร์​ประจำวัน

กิจกรรม​ วาดรูป ภาษาอังกฤษ​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​รวมกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์​วันแรก​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​ทำบ้านดิน​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ช่วยกัน​ฝึกทำบ้านดิน​น้องเบนซ์​เลนดิน​ค่ะ วาดรูปกับฝนังดิน​

กิจกรรม​ทำบ้านดิน​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ช่วยกัน​ฝึกทำบ้านดิน​น้องเบนซ์​เลนดิน​ค่ะ วาดรูปกับผนังดิน​

กิจกรรม​ทำบ้านดิน​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ช่วยกัน​ฝึกทำบ้านดิน​น้องเบนซ์​เลนดิน​ค่ะ วาดรูปกับฝนังดิน​

กิจกรรม​รวมกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์​วันแรก​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ขายผักช่วยพ่อ
by เบญณิชา บน Jan 15, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

น้องเบญทำอาหารข่วยแม่
by เบญณิชา บน Jan 15, 2021

มาปลูกผักกันค่ะ
by ศรีไพร บน Jan 11, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์