ร่องรอยการเรียนรู้

สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:ทำของเล่นให้น้อง
by Pimpanida บน Mar 08, 2022

"นำของเหลือใช้มาประยุกต์ประดิษฐ์ไว้ให้น้องไว้เล่น"

Mastery challenge
by peisan บน Mar 08, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Language art lesson 42
by peisan บน Mar 08, 2022

Short and long e

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:ภาษาการเขียนคิดวิเคราะห์
by Pimpanida บน Mar 09, 2022

"เขียนแสดงความคิดเห็นในการณ์ต่างๆ เขียนเรียงความ รีวิวภาพยนตร์"

ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี:การพับดอกบัว
by Pimpanida บน Mar 08, 2022

"การพับดอกบัวสิ่งเล็กๆที่ดีต่อใจ เป็นสิ่งที่จรรโลงใจ สร้างสมาธิช่วยให้ใจสงบ"

ดนตรีกีฬาศิลปะ:ทฤษฎี21วัน
by Pimpanida บน Mar 08, 2022

"ฝึกลายเส้นสีน้ำ 21 days challenge"

Kinder writing lesson 7
by peisan บน Mar 08, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:ห้องเรียนฟ้ากว้าง
by Pimpanida บน Mar 21, 2022

"มีโอกาสได้ทดลองสิ่งใหม่ในชีวิตของบ้านเรียนชมพูนิกข์ในรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง"

Sight reading lesson 7
by peisan บน Mar 08, 2022

Put the starting sound on the word “og ot”

สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง:มงกุฎดอกหญ้า
by Pimpanida บน Mar 08, 2022

"มงกุฎดอกหญ้าดูไม่มีราคาค่างวดแต่มีคุณค่าของความสวยงามที่หาได้จากธรรมชาติรอบตัว"

Maths:Lesson 7 counting rhymes
by peisan บน Mar 08, 2022

ฝึกสมาธิ20นาที
by peisan บน Mar 08, 2022

Piano: rhythm play along star wars /mandalorian theme
by peisan บน Mar 08, 2022

Back to school music activity:the back to school rap
by peisan บน Mar 08, 2022

Body percussion

ฝึกฟ้อนดาบ
by ศรีไพร บน Mar 08, 2022

กิจกรรมศิลปะและการแสดง

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
alphabet potato shapes
by peisan บน Mar 08, 2022

alphabet potato shapes
by peisan บน Mar 08, 2022

At the sand pit
by peisan บน Mar 08, 2022

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:เรียนรู้พฤติกรรมของนก
by Pimpanida บน Mar 08, 2022

"ตั้งแต่สร้างรังจนนกน้อยออกบินเช่นเดียวกับพัฒนาการของคนเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาหล่อๆด้วยการเลี้ยงดูและความรักจากพ่อแม่"

การเรียนรู้ตามวิถีชีวิต:ข้าวผัดไข่
by Pimpanida บน Mar 08, 2022

"เมนูรื้อตู้เย็นช่วงโควิด หิวก็หาทำทานเองได้"