ร่องรอยการเรียนรู้

บันทึกของต้นน้ำ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 25, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 25, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 1 ภาษาอังกฤษ
by Naphat บน Nov 25, 2021

ภาษาจีน เพลงนับเลข 1-5
by peisan บน Jan 26, 2022

ซ้อมบอลกับเพื่อน
by บ้านเรียนคิริน บน Nov 25, 2021

เล่นหนึ่งต่อหนึ่ง​ เอาชนะลำดวนให้ได้

เขียนตามคำบอกภาษาจีน
by peisan บน Jan 26, 2022

Thinking game
by peisan บน Jan 26, 2022

Earth science lesson 29
by peisan บน Jan 26, 2022

ฝึกตรรกะความคิดกันหน่อยน้า
by บ้านเรียนคิริน บน Nov 30, 2021

เปลี่ยนวิธีเรียนเลขกันบ้าง แก้เบื่อ ตรรกะเป็นหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ เกมส์บอร์ดช่วยเรื่องฝึกความคิดซับซ้อนชั้นสองชั้นได้เป็นอย่างดี

บันทึกของต้นน้ำ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 25, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Geography and culture lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

My Alien
by peisan บน Jan 26, 2022

alien blocks

English Language art lesson 28 Writing
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading unexplained mysteries:Area51
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ตัดผมให้คุณพ่อ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

Maths lesson 29
by peisan บน Jan 26, 2022

Touch typing:1 minute typing test
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การช่วยทำงานบ้าน
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Dec 10, 2021

Touch typing advanced wrap up17
by peisan บน Nov 25, 2021