ร่องรอยการเรียนรู้

Piano lesson 2 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 11, 2021

Fried egg
by peisan บน Jul 11, 2021

Rainbows
by peisan บน Jul 11, 2021

Jokers
by peisan บน Jul 11, 2021

Water park
by peisan บน Jul 11, 2021

Elephant
by peisan บน Jul 11, 2021

Net fishing
by peisan บน Jul 11, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 10, 2021

Free play
by peisan บน Jul 10, 2021

肚子餓了为什么会咕咕叫呢
by peisan บน Jul 10, 2021

如果不洗手
by peisan บน Jul 10, 2021

第三课 早上
by peisan บน Jul 10, 2021

Homemade meat ball
by peisan บน Jul 10, 2021

Economic ; Goods and services เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

Economic ; What is money
by peisan บน Jul 10, 2021

หนอนบุ้ง
by peisan บน Jul 10, 2021

Touch typing review r&u เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

Reading Lesson 3 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

My counting book เอรินดา
by peisan บน Jul 11, 2021

Piano lesson 1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021